Technic Gravure Language
เราคือผู้ผลิตซองบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ผลิตซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการผลิตซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและความเป็นมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบการดำเนินการของบริษัท การให้บริการของบริษัท กระบวนการผลิตซองบรรจุภัณฑ์ คุณภาพของสินค้าและมาตรฐานการรับรองด้านความปลอดภัย เรามุ่งมั่นตั้งใจเพื่อตอบสนองความพึ่งพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

พันธกิจ

ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติก คือสิ่งสำคัญยิ่งในเรื่อง การรักษาคุณภาพของสินค้าและยังเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำการตลาด เราจึงมุ่งมั่น พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป

“WE ARE PACKAGING EXPERTS”

ผู้เชี่ยวชาญด้านซองบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ เราคือผู้นำด้านซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกด้วยระบบการพิมพ์แบบ โรโต้กราเวียร์ ที่มีความทันสมัยและมีความคมชัดสวยงามที่สุด บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด ก่อตั้งโดย คุณสมบูรณ์ โชติพุฒศิลป์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2531

ก้าวแรกของเรา คือ การเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ถุงข้าวสารและต่อมาเราได้เริ่มพัฒนาสูตรซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆเพิ่มมากขึ้น เช่น ซองอาหารแช่แข็ง ซองขนม ซองเบเกอรี่ ซองอาหารสด ถุงข้าวสารและอื่นๆอีกมากมาย เรายังพัฒนาลงลึกไปถึงเทคนิคในการพิมพ์ภาพบนซองบรรจุภัณฑ์พลาสติก การขึ้นรูปซองบรรจุภัณฑ์ต่างๆและระบบกระบวนการผลิตต่างๆ จึงทำให้เราได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตลอดจนถึงทุกวันนี้

ปัจจุบัน บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาเทคนิคที่หลากหลาย อาทิ ด้านการพิมพ์ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติก ด้านการออกแบบซองบรรจุภัฑ์พลาสติก รวมไปถึงการคิดค้นโครงสร้างของซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกในแบบใหม่ๆอีกมากมาย เรามุ่งเน้นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องของลูกค้า ทั้งในเรื่องของต้นทุน คุณภาพและความพึงพอใจ ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในด้านการผลิตและการบริการ ปัจจุบันเราได้มีเครื่องพิมพ์ที่สามารถรองรับการพิมพ์ได้มากถึง 9 สี