Technic Gravure Language
ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท ซองวีคัทสำหรับฉีก
ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซองวีคัทสำหรับฉีก

ซองวีคัท

ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการฉีกเปิดซองบรรจุภัณฑ์นิยมใช้คู่กับ ซองซีลสามทาง ซองก้นตั้ง ซองเคซีลหรืออื่นๆขึ้นอยู่กับความเหมาะสม การทำวีคัทของซองบรรจุภัณฑ์จะใช้การปั้มกดจนขาดเป็นรูปตัววีจะอยู่บริเวณขอบซอง