Technic Gravure Language
ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับสินค้าที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ
ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เหมาะสมสำหรับสินค้าที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ

กลุ่มเคมีภัณฑ์

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เช่น น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม กระดาษทิชชู่ หน้ากากอนามัยและอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก สิ่งสำคัญจะขึ้นอยู่กับสินค้าที่ใช้ในการบรรจุ ตัวอย่างเช่น น้ำยาซักผ้า อาจจะต้องใช้องค์ประกอบของฟิล์มที่สามารถทนต่อกรดได้ดีมาก