Technic Gravure Language
ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับข้าวสารและธัญพืชอบแห้ง
ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เหมาะสมสำหรับข้าวสารและธัญพืชอบแห้ง

กลุ่มอาหารที่เกี่ยวกับธัญพืชหรือเมล็ดพืชหรือข้าวสาร

เป็นกลุ่มอาหารที่ผ่านกระบวนการอบแห้งด้วยกรรมวิธีเฉพาะและยังคงคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน การปกป้องกลุ่มอาหารประเภทนี้ สิ่งที่มองข้ามไม่ได้อย่างยิ่ง คือ ความชื้น สภาพอากาศและกลิ่นจากมลภาวะภายนอก