Technic Gravure Language
ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหารสดและอาหารทะเล
ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เหมาะสมสำหรับอาหารสดและอาหารทะเล

กลุ่มอาหารสดหรืออาหารทะเล

เนื้อสัตว์ เนื้อปลา หรือ เนื้ออื่นๆ การเก็บรักษาสินค้าให้มีความสดยาวนานขึ้น ส่วนสำคัญคือ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ปกป้องสินค้า ไม่ว่าจะเป็นอากาศ กลิ่น แสงแดด ความชื้น มีผลต่อคุณภาพของอาหารสดทั้งสิ้น องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์จึงต้องพิถีพิถันอย่างมาก