Technic Gravure Language
ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับขนมและเบเกอรี่
ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เหมาะสมสำหรับขนมและเบเกอรี่

กลุ่มอาหารเกี่ยวกับขนมหรือเบเกอรี่

กลิ่นหอม รสชาติและความอร่อยที่ไม่ว่าใครก็โปรดปาน แต่ในบางครั้งขนมที่โปรดปานมักจะมากับ กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ แข็งบ้าง เหนียวบ้าง ปัญหาเหล่านี้จะหายไปหากเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันความชื้นและกลิ่นได้