Technic Gravure Language
ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหารแช่แข็ง
ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เหมาะสมสำหรับอาหารแช่แข็ง

กลุ่มอาหารแช่แข็ง

ลูกชิ้น ไส้กรอก ไอศครีม ผัก ผลไม้ หรือแม้กระทั่งเนื้อสัตว์ต่างๆ การเก็บรักษาสินค้าไว้ในอุณภูมิที่เย็นจัดมีผลต่อการยืดอายุของอาหารได้ แต่ต้องได้รับการจัดองค์ประกอบของบรรจุภัณฑที่เหมาะสมเช่นกัน